Liminka: Kuntien digitalisaatio

 
 

Liminka on vajaan kymmenentuhannen asukkaan kunta Oulun kupeessa. Kunta kuvaa itseään nuorekkaaksi ja kehittyväksi. Tuoreena kehittämiskohteena on kuntalaisten sähköinen asiointi. Osana kehittämistä Liminka on ottanut viime vuoden aikana verkkosivuilleen käyttöön Smileen asiakaspalvelutyökalun, jonka välityksellä kunnan edustajat palvelevat kuntalaisia verkossa arkisin vähintään kello 8-16. Limingan yrityspalvelukoordinaattori Teemu Haapala kertoo Limingan päätyneen tarjoamaan palvelua kuntalaisille netissä muun muassa siksi, että kunta haluaa pysyä ajan hermolla ja vastata ihmisten vaatimuksiin. Limingan tarkoitus on hyödyntää digitalisaation tarjoamia uusia mahdollisuuksia kuntasektorilla ensimmäisten joukossa.

“Tämän päivän digipalveluiden myötä asiat ovat hoidettavissa netissä ja vastausajat lyhenevät. Kuntien tulee pysyä menossa mukana. Nettiasiakaspalvelun käyttöönotto oli tietoinen riski; tiesimme, ettemme aina itsekään välttämättä osaisi vastata asiakkaidemme esittämiin kysymyksiin. Olemme kuitenkin olleet kokeiluun erittäin tyytyväisiä”, Teemu Haapala sanoo. “Smileen palvelun avulla asiakkaat ovat saaneet meiltä paljon vastauksia kysymyksiinsä. Asiakkailla on tapana kiitellä kovasti verkkosivuillamme saamastaan palvelusta. Nopeat vastaukset miellyttävät.” Smileen ratkaisun avulla Limingan kunta voi perinteisen chatin lisäksi palvella asiakkaitaan myös yhdessäselaamalla kunnan kotisivuja osoitteessa www.liminka.fi.

Liminka hoitaa asiakaspalvelua verkossa usean henkilön voimin ja liikennettä verkkosivuilla riittää. Palvelun käyttöönoton myötä on käynyt selväksi, että asiakkaat tarvitsevat apua erityisesti tiedon löytämisessä verkkosivuilta: Asiakkaan tarvitsema tieto on usein jo olemassa ja näkyvillä Limingan kunnan sivuilla, mutta asiakas ei vain löydä sitä syystä tai toisesta. Asiakaspalvelu auttaa tarvittavan tiedon etsinnässä. Kunnan verkkosivuja aiotaan myös jatkossa kehittää entistä käyttäjäystävällisemmiksi asiakkailta saadun tiedon ja palautteen perusteella.

Tulevaisuudessa Teemu Haapala uskoo kuntasektorin digitalisoituvan entisestään. Palveluita tullaan varmasti siirtämään nettiin yhä enenevässä määrin, sillä palveluita halutaan tarjota ennen kaikkea nopeammin ja joustavammin. Yritysmaailma on jo siirtynyt laajalti verkkoon, nyt katsotaan, milloin kunnat seuraavat perässä.

Liminka tarjoaa online-asiakaspalvelua, koska:

  • Liminkalaiset haluavat olla ajan hermolla
  • Liminka pystyy näin tarjoamaan henkilökohtaista asiakaspalvelua myös verkossa
  • Asiakkaiden kysymykset ja palaute valottavat verkkosivujen kehityskohtia

“Haluamme tarjota kuntalaisille ja yrittäjille reaaliaikaista asiakaspalvelua ihan uuden kanavan kautta. Tarkoituksena on hyödyntää digitalisaation tuomat mahdollisuudet ensimmäisten kuntien joukossa ja Smileen ratkaisun avulla meidän kuntalaiset saavat nopeasti vastauksia kysymyksiinsä.”

Teemu Haapala, Liminka

Contact us!

Are you considering a live-chat or chatbot solution to your website? Don’t hesitate to contact us, we can arrange a swift demo of our tools and discuss what kind of setup would help you to reach your goals.

Vieritä ylös