Tarjoamamme chat- ja ohjelmistopalvelut on suunniteltu toimimaan kaikissa tilanteissa ilman katkoksia ja toipumaan mahdollisista häiriötilanteista saumattomasti. Myös koronaviruksen kaltaisissa tilanteissa palvelumme jatkuvat keskeytyksettä ja ilman palvelumuutoksia käyttäjille. Asiakaspalvelumme ja muutkin toimintomme, ovat auki normaalisti. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden kehittämistä jatketaan normaalisti huomioiden maailmantilanne ja sen mukanaan tuomat käytännön rajoitukset. Alla on kerrottu käytännön järjestelyistä, joita olemme ottaneet käyttöön liittyen tilanteeseen. 

Etätyö

Smilee toimii useilla paikkakunnilla kahdessa eri maassa ja meille etätyö on normaali tapa toimia. Palveluntuotantomme keskiössä ovat online-asiakaspalvelijat ja he ovat tottuneet tekemään etätyönä jo vuosien ajan. Näin ollen etätyöhön siirtyminen ja ihmiskontaktien rajoittaminen minimiin ei tuota meille erityistä uutta haastetta. Olemme ohjeistaneet työtekijöitämme noudattamaan koronatilanteen vaatimia viranomaissuosituksia kaikessa toiminnassamme ja huolehdimme mahdollisimman tehokkaasti, että työntekijöillä on tehokkaat työkalut työn suorittamiseen myös poikkeustilanteissa.  Palveluntuotantomme on rakennettu siten, että operatiivisessa toiminnassa tarvittavat sovellukset toimivat tietoturvallisesti netin ylitse. Sekä ohjelmistokehittäjämme että chat-palveluita tuottava tiimi voivat työskennellä netin ylitse yhtä luontevasti kuin tavallisissa toimisto-olosuhteissa.

Asiakastapaamiset

Asiakastapaamiset ja kumppanitapaamiset Smilee pyrkii toteuttamaan mahdollisimman paljon etänä poikkeusolojen aikana. Asiakkaan erillisestä pyynnöstä ja tilanteen tausta tarkasti huomioiden voimme tavata fyysisesti. Fyysisessä tapaamisessa emme kättele ja pidämme tarpeellisen etäisyyden sekä huolehdimme erityisesti käsihygieniasta.

Useamman henkilön (yli 5) fyysisiä tapaamisia emme järjestä emmekä sellaisiin tilanteen vallitessa osallistu.

Matkustaminen

Olemme peruneet kaikki ulkomaille kohdistuvat matkat alkaen 12.3.2020. Pyrimme välttämään etätyöskentelyn ja virtuaalikokousten avulla myös kaikkea muuta ei-välttämätöntä matkustamista Suomessa ja Ruotsissa.

Tietotaito

Smileen periaatteena on, että kaikista operatiivisista asioista tietää ainakin kaksi avainhenkilöä. Käyttöoikeudet, dokumentaatio sekä tietojen avoimuus Smileen sisällä mahdollistavat poikkeustilanteissa tietotaidon ylläpidon ja toiminnan jatkamisen.

Palveluympäristö

Tekninen palveluympäristö toimii pääasiassa Google Cloud Platformin päällä. Ympäristössä on huolehdittu palveluntarjoajan toimesta infrastruktuurin jatkuvuudesta. Itse sovellukset, verkon aktiivilaitteet ja palvelimet on toteutettu siten, että palveluympäristö kestää vikaantumista. Mahdollisissa häiriötilanteissa Smileellä on päivystysryhmä, joka pystyy ratkaisemaan häiriötilanteen koetellusti myös arki-iltoina ja viikonloppuina. Palveluympäristön vikaantumista sekä varmuuskopioiden palautusta harjoitellaan säännöllisesti.

Parhaat käytännöt ja viranomaisohjeistus

Kaikissa tietoturvaan, tietosuojaan ja koronatilanteeseen varautumiseen liittyvissä asioissa kuulemme tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoitamme ja viranomaisia ja noudatamme alan parhaita käytäntöjä. Noudatamme toiminnassamme maakohtaisesti niitä viranomaisohjeistuksia ja toimenpidelinjauksia, joita kyseisten maiden hallitukset ovat toimeenpanneet.

Kysymyksiä? Asiakaspalvelumme auttaa!

Smilee on online-asiakaspalvelun tulevaisuus. Tuomme yhteen asiantuntevan online-asiakaspalvelun sekä verkossa palvelua tarvitsevat asiakkaat. Luomme parempia asiakaskokemuksia sekä lisäämme myyntiä ja konversiota verkossa. Sovelluksemme ja korkealaatuisen asiakaspalvelumme avulla tuot parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen verkkosivuillesi.