Uncategorized

Ymmärrä asiakastasi: Kolme online-tiedonhakijatyyppiä ja miten heidät tulee kohdata

Online-asiakaspalvelua ja myyntiä koskevat monilta osin samat säännöt kuin kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelu- ja myyntityötäkin. Yksi keskeisistä teemoista niin online kuin offlinekin on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen. Mitä tarkemmin tiedät syyt sille, miksi asiakas asioi kanssasi, sitä tehokkaammin voit auttaa häntä. Lisäksi asiakkaan tarpeiden tunteminen auttaa myös sinua myyjänä tai asiakaspalvelijana asettamaan realistisia odotuksia ja tavoitteita kullekin

Vieritä ylös