Jenni ja Ilari

Etätyö – vapautta ja vastuuta

On tutkittu, että kotoa käsin työskentelevän työn tuottavuus on parempi kuin toimistolla, vaikka helposti saattaisi luulla päinvastaista. Voisi kuvitella, että kodin houkutukset vievät voiton työnteolta, mutta näin ei itse asiassa ole. Etätyön kohdalla voidaan puhua jopa hämmästyttävästä tuottavuuden buustista. Etätyöläisillä poissaolojen määrä vähenee. He eivät myöhästele töistä, he ottavat vähemmän sairaslomapäiviä ja pitävät lyhyempiä taukoja. Niin ikään heidän on helpompi keskittyä työhönsä itse valitsemansa työympäristön rauhassa.

Me Smileellä olemme rakentaneet toimintamallejamme etätyön näkökulmasta ja ottaneet sen mahdollisuudet avosylin vastaan. Erilaiset teknologiat mahdollistavat sen, että myyjän tai tiiminvetäjän ei tarvitse olla fyysisesti toimistolla. Otimmekin selvää, minkälaista etätyö Smileen asiantuntijoiden näkökulmasta on, ja kysyimme Ilari Itämieheltä ja Jenni Raaskalta heidän kokemuksistaan. Jenni on Smileellä online-asiakaspalvelutiimin esimies ja Ilarilla on asiakastapaamisten ajanvarauksen vetovastuu. Hän tekee myös B2B-myyntiä, uusien potentiaalisten asiakkaiden etsintää eli prospektointia sekä talouspuolen tehtäviä.

Nykyteknologia mahdollistaa

Ilari ja Jenni muuttivat Müncheniin Saksaan syksyllä 2018, kun Ilari lähti vaihto-opiskelijaksi. Alussa oli pientä epäröintiä etätyön toimivuudesta, mutta Smileen toimitusjohtaja Teuvo Karppinen näki asian mahdollisuutena kaikkien kannalta. ”Ennen kaikkea meidän oli mahdollista osoittaa itsellemme, että esimerkiksi niinkin tärkeät roolit, kuin online-tiimin vetovastuu tai myyntityö, onnistuvat samalla tavalla Saksasta käsin kuin Suomesta. Sovitut, mutta joustavat toimintamallit yhdessä nykyteknologian kanssa mahdollistavat työskentelyn käytännössä mistä käsin vain”, Ilari kiteyttää.

Myös työnantajan rooli korostuu etätyön mahdollistajana. On tärkeää huolehtia, että työvälineet ovat riittävät etätyöskentelyyn ja että koko henkilöstöä infotaan järjestelystä. Oleellista on myös varmistaa, että yhteydenpito toimii niin yrityskulttuurin kuin teknologian näkökulmista, Ilari ja Jenni alleviivaavat.

Aktiivinen yhteydenpito korostuu

Käytännössä työnteon sisältö ja käytänteet eivät juurikaan muuttuneet Münchenissä. Kasvokkain kohtaamisen sijaan palaverit vain tehtiin kaikki etänä erilaisia teknologioita hyödyntäen. Lisäksi työkavereille tuli soitettua puhelimella enemmän sen sijaan, että heille olisi laittanut sähköpostia tai viestejä Slackin välityksellä.

Ilari huomauttaa, että kommunikaatio jopa lisääntyi, kun omaan esimieheen tuli oltua yhteydessä aiempaa enemmän. Tiivis yhteydenpito oli oleellista, jotta pysyi ajan tasalla yrityksen asioista. Etätyö opettikin sekä Ilaria että Jenniä tehokkaampaan kommunikaatioon. Oma vastuu ja rooli aloitteellisena yhteydenpitäjänä korostui.

Parasta vapaus

Parasta Jennin ja Ilarin mielestä etätyössä oli ehdottomasti vapaus ja se, että työmatkoissa säästyi aikaa. Parhaimmillaan palavereita saattoi pitää junamatkan aikana keskellä hulppeita Alppimaisemia. Etätyö netissä onnistuukin missä vain, kunhan on olemassa oleva verkkoyhteys.

Joskus vapauden kääntöpuolena oli häilyvä raja vapaa-ajan ja työnteon välillä. Koska sosiaalista elämää ei ollut samassa mittakaavassa kuin Suomessa, saattoivat työpäivät venyä pitkälle iltaan. Sekä Ilarin että Jennin mielestä tähän auttoi kuitenkin rajojen asettaminen, aikatauluttaminen ja järkevien päiväsuunnitelmien tekeminen.

Ilari voisi voisi nähdä itsensä työskentelevänsä etänä “fifty-fifty”. Hän lisää, että etätyössä kannattaa myös vaihdella työympäristöä, sillä se tuo positiivista nostetta työskentelyyn. Jenni puolestaan vinkkaa, että erilaiset co-working -tilat tuovat oivia mahdollisuuksia etätyöhön. Kaiken kaikkiaan Ilari ja Jenni voisivat suositella etätyötä kaikille, joiden työtehtävät eivät ole sidottu mihinkään tiettyyn paikkaan. Sen verran unohtumaton aika Münchenissä oli.

Scroll to Top
Vieritä ylös